Ateneum-byggnaden

Ateneum 1890. Bild: Daniel Nyblin

Ateneums byggnad invigdes under festliga former den 18 november 1887. Ett storverk i det finländska kulturlivet hade framgångsrikt rotts i hamn, men det hade också gett upphov till många hetsiga debatter. Professorn i estetik Carl Gustaf Estlander hade haft en vision om ett konsternas hus där bildkonst och konstindustri kunde stödja, komplettera och berika varandra, men det var inte en tanke som lätt fick fotfäste i de finländska konstkretsarna i medlet av 1800-talet. Finska Konstföreningen, grundad år 1846, hade redan tidigare inlett utställningsverksamhet i liten skala och det var inte alls lätt för den lilla konstnärsgruppen i landet att vänja sig vid tanken på att ”de sköna konsterna” och den mer vardagliga konstfliten, som brukskonst och konstindustri kallades på den tiden, skulle visas upp på ett och samma ställe. Samstämmighet uppnåddes i alla fall till slut och som ett minne över den debatt som hade svallat dekorerades fasaden med sentensen Concordia res parvae crescunt – I samklang växer små saker.

Byggnaden Ateneum var en verklig storsatsning i Finland för hundra år sedan: nationens unga kulturkrafter var redo att med glädje satsa enorma summor på ett ”Konsternas hus”. Det var inte att undra på att byggnaden redan i ett tidigt skede omtalades som ett miljonpalats.

Från början inhyste Ateneum fyra olika slag av verksamhet: där fanns Finska Konstföreningens samlingar med tillhörande lokaliteter samt föreningens ritskola, men där fanns också Konstflitföreningen i Finland med sina samlingar och kontor samt dess Centralskola för konstflit. Det är därför Konstens gudinna på fasadens paradplats, i frontonen, kröner konsten med ena handen och konstindustrin med den andra.

Ansvaret för att rita Ateneum-byggnaden hade överlåtits åt Theodor Höijer, en arkitekt som åtnjöt stort anseende i huvudstaden och som har satt sina spår på många håll i centrala Helsingfors. Höijer lät i sin tur sin vän Carl Eneas Sjöstrand, även kallad den finländska skulpturens fader, dekorera fasaden. Sjöstrand skapade Konstens gudinna för den allegoriska frontonen, karyatiderna som övervakar entrétrappan och porträtten av konsthistoriens stora mästare Bramante, Rafael och Fidias. För de övriga dekorationerna, medaljongerna av betydande personer inom konstens värld, ansvarade i sin tur den ledande finländska skulptören Ville Vallgren, som i huvudsak hade arbetat i Paris. Övriga dekorationsskulpturer skapades av Magnus von Wright.

Ateneum-byggnaden visade sig inom kort alltför liten för alla fyra verksamheter. Den första verksamheten som fick stryka på foten var Konstflitföreningens museum: det flyttade ut efter bara några decennier. Idag finns Designmuseet (f.d. Konstindustriella museet) i en egen byggnad på Högbergsgatan 23. Kvar i Ateneum blev två skolor och ett museum och så förblev det in på 1970-talet, då konstindustriutbildningen, som hade bytt namn till Konstindustriella högskolan, och Konstföreningens ritskola, som hade blivit Bildkonstakademin, flyttade till egna lokaliteter.

Kvar i Ateneum-byggnaden blev till slut bara konstmuseet, som hösten 1990 togs över av staten som en del av Statens konstmuseum. Kiasma som ägnar sig åt nutidskonst öppnade på Posttorget våren 1998, medan Konstmuseet Sinebrychoff är helgat åt utländsk äldre konst och fortsätter sin verksamhet på Bulevarden 40.

Den 1.1.2014 blev Statens konstmuseum Finlands Nationalgalleri. Nationalgalleriet är en offentligrättslig stiftelse, men samlingen är kvar i statens ägo som nationalegendom. Museienheterna är fortsättningsvis Konstmuseet Ateneum, Museet för nutidskonst Kiasma och Konstmuseet Sinebrychoff. Museerna sköter om samlingarna tillsammans med avdelningen för samlingsförvaltning, som också har hand om de konsthistoriska dokumentarkiven.

Pressmeddelande

Ilja Repin, en av världens mest kända konstnärer på Ateneum våren 2021

  På Ateneums tredje våning visas 19.3–29.8.2021 en utställning av den internationelle mästaren, bildkonstnären Ilja Repin (1844–1930). Repin är Rysslands berömdaste målare, även älskad i Finland: hans ateljéhem låg på finska sidan i Kuokkala i Terijoki åren 1917–1930. Utställningen görs i samarbete med Tretjakovgalleriet…

Läs mera