Lennart Segerstråles ställningstagande verk visas på Ateneum i en månads tid

I november 2016 donerade målaren och grafikern Lennart Segerstråles (1892–1975) arvingar 18 målningar och 24 grafiska blad av Segerstråle till Konstmuseet Ateneum som hör till Finlands Nationalgalleri. Sex av dessa målningar visas nu för allmänheten, några månader efter att donationen togs emot: de stora verken presenteras i sal 33 från fredagen den 17 mars kl. 12 till den 16 april 2017. Ingång till salen från trappavsatsen på museets tredje våning. Verkens ställningstagande och samhällsengagerade motiv är aktuella än i dag.

Verken lyfter fram nya drag hos Segerstråle som konstnär. De donerade verken representerar modernistiskt idémåleri, som var mycket ovanligt inom konsten i Finland. De belyser konstnärens strävan efter djupt humanistiskt och fredligt positivistiskt innehåll. I Nationalgalleriets samlingar finns totalt 105 verk av Segerstråle: arvingarnas donation kompletterar på ett avgörande sätt Segerstråles hela konstnärliga bredd.

Ett centralt tema i de idémålningar som nu kommer att presenteras är motsättningarna mellan det onda och det goda, det vill säga mellan ljus och skugga. Tänkesättet framträder i målningarnas komposition där verken är indelade i ett mörkt och ett ljust område. Ett betydelsefullt exempel på detta är verket Världen brinner (1939). Segerstråle har signerat målningen den 1 september 1939 när Tyskland anföll Polen, vilket var inledningen till andra världskriget. Världen brinner är en ovanlig, dramatiskt framställd och starkt visionär målning. Ingen annan gjorde sådana inom det finländska konstlivet före krigen.

Vid sidan av fredsideologin behandlade Segerstråle olika moraliska frågor som var angelägna under tiden efter kriget, såsom utvecklingsländernas problem och raskonflikter (t.ex. Taggtråd eller försoning, 1971) samt miljöproblem (Miljöförstöring, 1973).

Segerstråle är främst känd för sina Finlandia-fresker i Finlands Bank

Finländaren Lennart Segerstråle är känd för sina många målningar med fågel- och djurmotiv samt framför allt för sitt viktigaste arbete, freskerna Finlandia (1938–1943) i Finlands Bank. Efter kriget gjorde han dessutom känsligt stämningsfulla landskapsmålningar. De stora monumentalmålningarna eller freskerna, glasmålningarna och oljemålningarna på duk i stort format gjorda från och med mitten av 1930-talet utgör en betydelsefull del av Segerstråles produktion.

Parallellt med Lennart Segerstråles verk visas två andra utställningar baserade på donationssamlingar: Tuulikki Pietilä fram till den 9 april 2017 och Ljus förändrar allt – Tuomo Seppos samling till den 16 april 2017.

Öppettider
Ti, fre kl. 10–18 | Ons, to kl. 10–20 | Lö, sö kl. 10–17 | Må stängt

Inträdesavgifter
Normal inträdesavgift 15 € | Nedsatt inträdesavgift 13 € | Under 18 år gratis| Med S-förmånskort 14 €