Ateneumin julkisivu 5.5.2023, yksityiskohta Kuva | Photo: Kansallisgalleria | Finnish National Gallery / Aleks Talve

Väriä & valoa – impressionismin perintö

Opettajien tutustumismateriaali näyttelyyn.

Tervetuloa näyttelyyn!

Tervetuloa tutustumaan Väriä & valoa – impressionismin perintö -näyttelyn teemoihin, taiteilijoihin ja teoksiin. Näyttely esittelee impressionistisen ilmaisun ja värimaalauksen syntyä, muutosta sekä vaikutusta ulkomaisten ja kotimaisten taiteilijoiden näkökulmasta. Impressionistit ja uusimpressionistit tutkivat ja havainnoivat väriä, valon ja varjon kontrasteja sekä etsivät uusia tapoja kuvata ympäröivää maailmaa muun muassa ulkoilmamaalauksen keinoin.

Tämä materiaali esittelee Ateneumin taidemuseon näyttelyä erilaisten teemojen kautta. Lasten ja nuorten parissa työskentelevänä kasvattajana tai opettajana voit soveltaa materiaalia oppilaiden ikätason mukaisesti. Mukana on myös pieniä harjoituksia yhdessä pohdittavaksi, vinkkejä taiteen tarkasteluun sekä kaksi erilaista tehtävää ennen tai jälkeen museovierailun toteutettavaksi.

Museon säännöt ja suositukset

Opettajana voit ohjata itse omaa ryhmääsi Väriä & valoa -näyttelyssä, mutta varsinainen opastaminen näyttelysaleissa ei ole sallittua. Varauduthan siihen, että ryhmän kanssa ei ole mahdollista pysähtyä yhden teoksen ääreen pitkäksi aikaa. Väriä & valoa -näyttelyssä ei ole saleissa kiertäviä tilattavia opastuksia, mutta yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten ryhmät voivat osallistua intro-opastuksiin Ateneum-salissa alennettuun hintaan. Varaa intro

Lisää vinkkejä sekä videon onnistuneen museovierailun tueksi löydät täältä: Ohjeita museovierailuun.

Materiaali pdf-muodossa

Tästä voit ladata materiaalin pdf-muodossa.

Sali 3.1

Alfred William Finch: Amberleyn jokilaakso (Arunjoki) (1911). Kuva: Kansallisgalleria / Yehia Eweis

Tutustu teokseen tästä

Impressionismin voidaan katsoa syntyneen 1870-luvulla. Ranskalaisen taideopetuksen muutos, tieteen kehitys ja värin havainnointiin liittyvät tutkimukset vaikuttivat osaltaan impressionismin syntyyn. Taiteilijoita kiinnosti uudenlainen tapa kuvata ympäristöä. Siinä korostui välitön suhde luontoon ja sen tapahtumiin. Taiteilijat ryhtyivät työskentelemään ulkona. Tässä auttoi osaltaan myös uudenlaisten värituubien ja maalaustarvikkeiden keksiminen. Maisemat nousivat suosituksi aiheeksi niin taiteilijoiden kuin taiteen keräilijöiden keskuudessa 1800-luvulla.

Uusimpressionismi puolestaan alkoi 1880-luvun puolivälissä, jolloin taiteilijat kehittivät väriteorioita ja suunnittelivat teoksia tarkasti niiden pohjalta. Uusimpressionistit luopuivat ulkoilmamaalauksesta: järjestelmällinen ja usein hidas työskentelyprosessi siirtyi takaisin taiteilijoiden työtiloihin.

Minkälainen maisema olisi kiinnostavaa kuvata? Oletteko tehneet taidetta ulkona? Minkälaisia taideteoksia ulkona voisi tehdä?

Salit 3.2 ja 3.3. Puutarha

Pekka Halonen: Puutarhasta (1913). Kuva: Kansallisgalleria / Kirsi Halkola

Tutustu teoksiin

Ulkonäkymiä kuvaavissa teoksissa korostuu taiteilijoiden pyrkimys kuvata luonnossa syntyvää tunnetta tai aistimusta. Maalausten väriskaala vaalentui ja kirkastui 1870-luvulta lähtien. Puutarhakuvauksissa ja luontotutkielmissa taiteilijat pääsivät tutkimaan eri vuorokauden- ja vuodenaikojen vaikutusta ympäristöön.

Pekka Haloselle kodin piiri puutarhoineen Tuusulanjärven taiteilijayhteisössä oli monien maalausten innoittaja: luonnon yksityiskohdat tallentuivat kankaalle kaikkina vuodenaikoina. Ranskalaisen taiteilija Paul Gauguinin oppilaana ollut Halonen seurasi aktiivisesti taiteen uusia virtauksia. Haloselle taiteen uudistaminen lähti värin- ja siveltimenkäytön runsaudesta. Värimaalauksen monipuolisuus näkyy myös talvimaalauksissa. Talven valo luo voimakkaita kontrasteja lumen pintaan.

Pekka Halosen Tomaatteja. Kuvassa tomaatteja.
Pekka Halonen: Tomaatteja (1913). Kuva: Kansallisgalleria
Wilho Sjöström: Kesäilta (1912), Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo. Kuva: Kansallisgalleria / Hannu Pakarinen

Minkälaisia kuvakulmia taiteilijoilla on ollut erilaisiin maisemiin ja näkymiin? Miten näkymä luonnossa muuttuu, kun sitä tarkastelee maan tasalta tai korkealta? Mitä itselle tuttua Puutarha-salien teoksista voi löytää?

Sali 3.4 Talvi

Claude Monet: Jäiden lähtö Seinestä (1880), Musée d´Orsay, Pariisi. Kuva: Musée d´Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Sylvie Chan-Liat

Tutustu teokseen tästä

Impressionismi synnytti uudenlaisia näkökulmia ja sommitelmia, jotka olivat ajassaan rohkeita ja kokeilevia. Monet’n Jäidenlähtö Seinestä -teoksessa horisonttilinja on miltei keskellä, jolloin teoksen ala- ja yläpuoli heijastavat toisiaan. Puolet luovat pelkistetyn peilivaikutelman. Rauhallisesta yleisvaikutelmasta huolimatta teoksessa on useita vastaväripareja, kuten sininen-oranssi ja violetti-keltainen.

Minkälaisia talveen liittyviä yksityiskohtia salin teoksista voi löytää? Minkälaisia värejä lumisilla ja jäisillä pinnoilla on käytetty?

Sali 3.6 ja 3.8 Maalaismaisema

Auguste Renoir: Polku korkeassa heinikossa (1875), Musée d´Orsay, Pariisi. Kuva: Musée d´Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

Tutustu teoksiin tästä

Ellen Thesleff maalasi useita teoksia Italiassa. Uudenlaiset teokset hehkuvat väreissä ja saivat luonnetta taiteilijan rohkeista siveltimenjäljistä ja sommittelusta. Omana aikanaan Thesleffin teokset herättivät paljon keskustelua ja arvostelua.

Myös Tyko Sallisen Pyykkärit-teos herätti aikoinaan hämmennystä. Taiteilijan tapa kuvata ihmisiä koettiin karkeaksi. Teos on maalattu pohjalle, joka kuultaa värien läpi tehden niistä voimakkaat ja kirkkaat. Maalauksen vasemmanpuoleinen henkilö oli taiteilijan Helmi-vaimo.

Ellen Thesleffin maalaus Toscanalainen maisema, teoksessa sinisen ja violetin sävyjä.
Ellen Thesleff: Toskanalainen maisema (1908). Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo. Kuva: Kansallisgalleria / Hannu Aaltonen.
Tyko Sallinen: Pyykkärit, 1911. Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo, kok. Hoving. Kuva: Kansallisgalleria / Hannu Aaltonen
Tyko Sallinen: Pyykkärit, 1911. Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo, kok. Hoving. Kuva: Kansallisgalleria / Hannu Aaltonen

Miltä erilaisissa maalaismaisemissa voisi tuntua, tuoksua tai kuulostaa? Minkälainen lämpötila näissä maalausten paikoissa voisi olla?

Sali 3.9: Meri

Pointillismia edustava teos, jossa etualalla puu, sen taustalla merimaisema ja taimmaisena vuoria. Vedessä purjevene.
Paul Signac: Antibes. Kuva: Kansallisgalleria / Jenni Nurminen

Tutustu tästä teoksiin

Vitalismi, ulkoilmaelämä ja terveet elämäntavat kiinnostivat taiteilijoita 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Vitalismi voidaan nähdä vastareaktiona kaupungistumisen ja teollistumisen luomille kovemmille arvoille. Vitalismin oppien mukaan ihmisiä kannustettiin luonnossa olemiseen, auringon ottamiseen ja alastomuuteen. Välittömän luontosuhteen uskottiin myös lisäävän luovuutta.

Suursaari toimi kotimaisena värimaalauksen keskuksena muun muassa Magnus Enckellille ja Verner Thomélle. Suursaari tarjosi puitteet 1800-luvun loppupuolen merelliselle matkailulle ja rentoutumiselle. Myös lapsuuden ja nuoruuden kuvaukset sisältyvät keskeisesti vitalistiseen taiteeseen. Rantakuvauksissa on aurinkoa, lämpöä, valoa, väriä, liikettä sekä pysähtyneisyyden tunnelmaa.

Pienin pistein maalatuissa teoksissa värisävyt ovat vuorovaikutuksessa toisten värien kanssa luoden myös uusia sävyjä. Osa uusimpressionisteista noudattikin täplämaalauksessa optisen sekoittumisen periaatetta, jossa esimerkiksi havainto vihreästä väristä muodostuu keltaisista ja sinisistä, tiiviisti vierekkäin maalatuista pisteistä. Teorioiden takana oli havainto valkoisen valon hajoamisesta eri väreiksi: prisma erottelee auringon valkoisen valon spektriksi, sateenkaaren väreiksi.

Verner Thomé: Kylpeviä poikia, 1910. Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo, kok. Hoving. Kuva: Kansallisgalleria / Hannu Aaltonen
Verner Thomé: Kylpeviä poikia, 1910. Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo, kok. Hoving. Kuva: Kansallisgalleria / Hannu Aaltonen

Minkälainen ympäristö on rentouttava? Miltä omassa kehossa tuntuu, kun on rentoutunut ja levollinen?

Sali 3.12: Kaupunkielämää

Magnus Enckell: Seinen rantaa (1912). Kuva: Kansallisgalleria / Hannu Pakarinen

Tutustu tästä teokseen

Tässä näyttelyssä tutustutaan rinnakkain sekä varhaisempiin impressionistisiin että hieman myöhemmin toteutettuihin uusimpressionistisiin teoksiin. Tarkkaa rajavetoa tyylien kesken ei aina edes ole mahdollista osoittaa, sillä useat uudet ilmaisutavat kulkivat myös rinnakkain.

Suuri muutos suomalaisessa maalaustaiteessa tapahtui vuoden 1910 aikoihin. Magnus Enckellin teos edustaa aikakauden ajanmukaista, värikylläistä maalausta. Teosten aihepiirit löytyivät kaupunkien tiheästä tunnelmasta, uudenlaisesta kaupunkilaisesta elämäntavasta. Kaupungit ja niiden ympäristöt alettiin nähdä ensimmäistä kertaa myönteisessä valossa. Värikylläinen, voimakkaan ilmaisun taide loi pohjan myös impressionismia seuranneille 1900-luvun uusille taidesuuntauksille ja ajattelutavoille: ekspressionismille, kubismille ja futurismille.

Miten kaupunki eroaa maaseudusta ja sen luonnosta? Jos maalaisit tai piirtäisit kaupunkinäkymän, mitä siinä olisi kuvattu?

Koulujen oma galleria

Kansallisgallerian sivulta löydät Koulujen oman gallerian, jonne olemme poimineet näyttelyssä nähtäviä kokoelmateoksia. Teoksien yhteydessä ovat teemoihin johdattelevat tekstit ja kysymykset.

Siirry Oma Galleriaan

Kouluissa tehtävää

Ennen tai jälkeen museovierailun

Värikäs muotokuva

Maalaus- tai piirustustehtävä

Kenet kuvaisit muotokuvassa: olisiko kyseessä omakuva sinusta vai muotokuva jostain toisesta? Toteuta muotokuva pää- ja välivärejä sekä muita värisekoituksia hyödyntäen. Voit esimerkiksi tehdä omakuvan yhden värin eri sävyillä tai kaverikuvan vastaväreillä sinulle tärkeistä ihmisistä tai eläimistä.

Välineet: Värikynät, öljypastelliliidut, erilaiset piirtimet, piirustus- tai maalauspaperia, maalarinteippiä, vesi- tai peitevärit, siveltimet, vesikupit

Näkymä ikkunasta

Maalaus-, piirustus- tai kirjoitustehtävä

Mitä voit nähdä ikkunasta? Pohdi, minkälaisen näkymän haluaisit nähdä, kun katsot ulos ikkunasta. Onko näkymä todellinen paikka, mielikuvitusta, haave tai unikuva? Toteuta piirros tai maalaus aiheella ”Näkymä ikkunasta”. Voit vaihtoehtoisesti myös kirjoittaa ja kuvailla oman näkymäsi. Kerro näkymän yksityiskohdista ja tunnelmasta.

Välineet: Värikynät, öljypastelliliidut, erilaiset piirtimet, piirustus- tai maalauspaperia, maalarinteippiä, vesi- tai peitevärit, siveltimet, vesikupit