Urbana möten ger en bild av stadslivet i 1900-talets Finland

Konstmuseet Ateneums utställning Urbana möten – finsk konst från 1900-talet öppnas den 19 oktober 2018 och pågår fram till den 20 januari 2019. Hur inverkade urbaniseringen på finländarnas levnadsvanor – och hur avspeglades den i konsten? Hur förändrades vardagen när man fick mera fritid och könsrollerna luckrades upp? Urbana möten ger en fascinerande bild av 1900-talets Finland. Cirka 300 verk bildar en helhet där en stor mängd sällan visade verk från Finlands Nationalgalleris samlingar ingår. 

Överraskande möten och slående paralleller från olika tidsåldrar

Konstmuseet Ateneum fyller 130 år i oktober 2018. Urbana möten är en fest för Ateneums samlingar: på utställningen får vi se cirka 300 verk av drygt 80 konstnärer ur Nationalgalleriets samlingar. Dessutom visas sju verk av Elga Sesemann från Tuomo Seppos privata samling. I utställningen ingår 14 målningar av Helene Schjerfbeck. Också verk från Ateneums senaste donationer ingår: bland annat grafik och teckningar med stadsmotiv av Simo Hannula.

Bland utställningens konstnärer kan nämnas Marcus Collin, Antti Favén, Aarre Heinonen, Tove Jansson, Olli Lyytikäinen, Åke Mattas, Ulla Rantanen, Sigrid Schauman och Esko Tirronen. Ungefär hälften av konstverken är grafik av bl.a. konstnärerna Marjatta Hanhijoki, Reino Harsti, Juho Karjalainen, Viktor Kuusela, Helmi Kuusi, Aune Mikkonen och Tuulikki Pietilä. Skulpturer av bland annat Wäinö Aaltonen, Marjo Lahtinen, Essi Renvall och Helena Pylkkänen ingår också. I utställningssalarna ser vi överraskande möten och slående paralleller från olika tidsåldrar från 1910-talet fram till 1980-talet.

Urbaniseringen ledde till att nya livsstilar utvecklades

Urbana möten fick sin början genom utställningen Den moderna kvinnan som presenterade arbeten av Helene Schjerfbeck, Elga Sesemann, Sigrid Schauman och Ellen Thesleff. Utställningen som producerades av Ateneum visades i New York, Stockholm och Uleåborg. Urbana möten vidgar perspektivet till att omfatta också hur livsstilen förändrades i städerna och hur förändringen återspeglas i den finländska bildkonsten. Motiven varierar mellan stad och hem, krig och cirkus samt mellan kropp och identitet. I utställningen ingår speciellt många stadsvyer från Helsingfors som man känner igen.

”Urbaniseringen ledde till att det bildades nya levnadsmönster. Också kvinnorna kunde självständigt utöva yrken och skapa en karriär som konstnärer. Den lilla människans fritid och hobbymöjligheter ökade. Livet i städerna var friare: man kunde leka med roller, och de var inte lika starkt bundna till kön eller ställning som på landsbygden”, berättar utställningsansvariga specialforskaren Anu Utriainen.

Kuratorer för utställningen är förutom Anu Utriainen också intendent Anna-Maria von Bonsdorff och överintendent, docent Susanna Pettersson (Nationalmuseum, Sverige). För utställningens arkitektur svarar Iines Karkulahti och Meri Wiikinkoski.

I samband med utställningen utkommer en omfattande publikation med texter av specialforskare Erkki Anttonen, Finlands Nationalgalleris chef för samlingsförvaltningen Riitta Ojanperä, författare Agneta Rahikainen, specialforskare Anu Utriainen, intendent Anna-Maria von Bonsdorff och docent Susanna Pettersson. Publikationen utkommer på svenska, finska och engelska.

Evenemang och guidningar i anslutning till utställningen

Se alla evenemang i evenemangskalendern

Söndagarna 4.11, 2.12 och 6.1 kl. 14
Inledande föreläsning till utställningen Urbana möten
Ateneumsalen. Med museets inträdesbiljett eller museikort.

Torsdagarna 25.10, 8.11, 22.11 och 13.12 kl. 17
Urbana möten – föreläsningsserie
Ateneumsalen. Föreläsare är Anna-Maria von Bonsdorff, Riitta Ojanperä och Anu Utriainen (på finska) samt Agneta Rahikainen (på svenska). Med museets inträdesbiljett eller museikort.

Lö 27.10, on 7.11 och fre 30.11
En stund av lyx: Möte med den moderna kvinnan
Hur inverkade staden och stadskulturen på den självständiga kvinnans liv? Vilket slags frihet upplevde hon i städerna? Till en stund av lyx säljs endast tio biljetter. Pris 48 / 38 € (inkl. inträdesbiljett, expertföreläsning samt kaffe och bakelse). På finska.

To 10.1 kl. 17
Vetenskapernas natt
Specialforskare Anu Utriainen, intendent Anna-Maria von Bonsdorff och chefen för samlingsförvaltningen Riitta Ojanperä samtalar kring teman i utställningen Urbana möten. På finska. Med museets inträdesbiljett eller museikort.

Bild:
Henry Ericsson: Fazers bar, 1931. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen