Ateneums stora Japanomani-utställning ser på nordens guldålder i ett nytt ljus

Storutställningen Japanomani i den nordiska konsten 1875–1918 kommer från och med den 18 februari att fylla Ateneums hela tredje våning. I utställningen ställs den internationella konsten och designen med sitt överflöd av dekor mot de nordiska ländernas naturnära sensibilitet. Japanomanin fängslade bl.a. Albert Edelfelt, Helene Schjerfbeck, Vilhelm Hammershøi, Edvard Munch, Oda Krohg, Frida Hansen, Bruno Liljefors, Paul Gauguin, Vincent van Gogh och Claude Monet. I utställningen ingår över 400 verk och föremål av vilka cirka 150 är utlandslån. 

När japan öppnades på 1850-talet vaknade ett stort intresse för den ostasiatiska kulturen i västvärlden. Att samla japansk konst och japanska föremål blev rentav ett modefenomen. Inom konsten kallas strömningen japonism, och fenomenet fick ett starkt inflytande på bildkonst, formgivning och populärkultur. Japonismen började göra intryck i Norden senare än i det övriga Europa: kulmen nåddes åren 1889–1900. I ett nordiskt perspektiv representerade Japan ändå något fjärran och exotiskt – endast ett fåtal personer hade i själva verket besökt landet.

Man kan se influenser från japonismen i Albert Edelfelts Parisiskan (Virginie) (1883), Claude Monets Manne-Porte, Étretat (1885) och i Akseli Gallen-Kallelas Björnfloka (1889). Förutom verk av nordiska konstnärer finns också andra europeiska och japanska konstnärers målningar, teckningar och föremål på utställningen.

”I Norden ledde japonismen till nya konstnärliga processer och tekniska insikter. Förhållandet till den omgivande estetiken förändrades vilket kom till uttryck både i hur konstnärshemmen byggdes och i deras inredning”, berättar utställningens chefskurator, professorn i konsthistoria Gabriel P. Weisberg från University of Minnesota och Konstmuseet Ateneums intendent, fil. dr. Anna-Maria von Bonsdorff.

I utställningen kulminerar ett fyra år långt forskningsprojekt som varit först med att forska i den nordiska japonismen och allt vad den innebar. Efter Ateneum visas utställningen i nationalgallerierna i Danmark och Norge.

”Konstnärer, författare och filosofer har alltid haft en central roll som förmedlare av nya tankar och företeelser. I dag vill de nordiska nationalgallerierna tillsammans öppna nya synvinklar på konsten och dess historia. Utställningen och det omfattande forskningsprojektet som ansluter sig till den är ett lysande exempel på detta”, berättar chefen för Konstmuseet Ateneum Susanna Pettersson.

Verk till utställningen har bland annat lånats av H.M. drottning Margrethe II av Danmark, från Metropolitan Museum of Art i New York, Musée d’Orsay i Paris, Philadelphia Museum of Art, Van Gogh Museum i Amsterdam samt Victoria & Albert Museum i London. 

Evenemang i anslutning till utställningen

Fre 19.2 kl. 10–16: Changes in the Visual Culture – Japanomania in the Nordic Countries 1875–1918, Ateneumsalen

Konferensen fördjupar sig i fenomenet japonism i Norden. Huvudtalare är professor Gabriel P. Weisberg, University of Minnesota, samt museichef Akiko Mabuchi, National Museum of Western Art, Tokyo. Konferensen går på engelska. Inträde med museets inträdesbiljett. Förhandsanmälningar behövs inte. Tilläggsuppgifter finns här.

Lö 16.4 kl. 10–17 Japanomani i den nordiska konsten 1875–1918, utställningens temadag. Detaljerat program offentliggörs senare.

Ateneums övriga utställningar

Från 5.2.2016 visas skulptören Kaarina Kaikkonens verk Fallande ljus och Blommande själ på museets innergård och i parken mot Centralgatan.

5.2–8.5.2016 Auguste Rodin. Rodin som var verksam i Paris förde in sensibilitet och drama i bildhuggarkonsten genom sitt sätt att krossa ytor och poängtera kroppsligheten i sina verk.

INOM KORT, från 18.3.2016 Historier inom finsk konst. Den finländska konstens utveckling från 1809 ända fram till 1970-talet skildras med hjälp av ett omfattande urval ur Nationalgalleriets samling på närmare 40 000 verk. I mars öppnas decennierna fram till 1940-talet. Salarna som täcker 1950- och 1960-talet öppnas på sommaren 2016.

Öppettider
Ti, fre kl. 11–18 | Ons, to kl. 10–20 | Lö, sö kl. 10–17 | Måndagar stängt

Inträdesavgifter
18.2–8.5 Normal inträdesavgift 15 € / Nedsatt inträdesavgift 13 € / Under 18 år gratis / Med S-förmånskort 14 €
9.5–9.6.2016 Normal inträdesavgift 13 € / Nedsatt inträdesavgift 11 € / Under 18 år gratis / Med S-förmånskort 12 €.