Helsingin Sanomat, HOK-Elanto och KPMG fortsätter som Ateneums sponsorer

Birger Carlstedt: Stilleben (1941). Konstmuseet Ateneum. Foto: Finlands Nationalgalleri/Yehia Eweis.

Ateneum har förnyat sponsorsavtalen med sina mångåriga samarbetsparter Helsingin Sanomat, HOK-Elanto och KPMG. Avtalen gäller för åren 2016–2018. Kompanjonskapen har alla varit långvariga: KPMG har sponsrat Ateneum sedan 2003, Helsingin Sanomat sedan 2006 och HOK-Elanto sedan 2007. Ateneum svarar själv för anskaffandet av sponsorer.

Konstmuseet Ateneum och alla tre huvudsponsorer utvecklar tillsammans metoder för att dra nytta av det exceptionella samarbetsförhållandet. Museets och sponsorns samarbete utfaller utan undantag till publikens fördel – det må sedan gälla företagets intressenter, studerande eller den stora allmänheten. Helsingin Sanomat och HOK-Elanto har synlighet hos publiken i samband med ett flertal evenemang som arrangeras under året. KPMG koncentrerar sig å sin sida på intressegruppsverksamhet.

”Vi är glada över att för vår del ha kunnat bidra till att högklassiga inhemska och internationella utställningar har kunnat visas i Finland. Kvällstillställningar och seminarier för inbjudna gäster på Ateneum har redan blivit tradition för många av våra kunder. Vi anser att vi genom vårt samarbete med Ateneum har kunnat erbjuda våra intressegrupper värdefulla upplevelser i konstens värld”, konstaterar KPMG:s verkställande direktör Raija-Leena Hankonen.

”HOK-Elanto har glädjen att kunna förlänga det mångåriga och givande samarbetet med en ny avtalsperiod. Utöver de populära konstmenyerna som varierar enligt utställningarnas teman och våra ägarkundsdagar för vi säkert också in något alldeles nytt för att tillsammans med Ateneum glädja våra ägarkunder”, berättar HOK-Elantos regionchef Tuomas Ahola.

”Vårt samarbete har pågått länge, det har varit givande och uppskattas av våra läsare. Därför var det naturligt att fortsätta avtalet. HS tycker det är viktigt att vårt lands kulturutbud är mångsidigt och livskraftigt. Med den här avtalsperioden önskar vi utveckla våra samarbetsformer som framför allt ska ge familjer, skolelever och unga vuxna en möjlighet att bekanta sig med konst och därigenom hjälpa dem att förstå visuella uttryck”, berättar Helsingin Sanomats affärsområdesdirektör Petteri Putkiranta.

Konstmuseet Ateneum vill ha högsta prioritet som kultursponsringsobjekt

Kulturens andel av sponsringsmarknaden har stor tillväxtpotential. Enligt sponsringsbarometern från 2015 utgör idrottens andel av sponsorspengarna i Finland 62 procent, medan kulturens andel är ca tio procent. Långvariga sponsorssamarbetsavtal är ovanliga.

”Konstmuseet Ateneum vill ha högsta prioritet som kultursponsringsobjekt. Museets verksamhet är omfattande: utställningarna som arrangeras i hemlandet och internationellt når sammanräknat rejält över en halv miljon konstvänner. Redan Ateneumbyggnaden har beroende på program årligen 300 000–400 000 besökare. Företagssamarbetet gör det möjligt för oss att genomföra våra projekt större, synligare och med högre ambition”, säger museichef Susanna Pettersson.

I Ateneum visas för närvarande utställningarna Historier inom finsk konst, Auguste Rodin och Japanomani i den nordiska konsten 1875–1918, av vilka Auguste Rodin fram till den 8 maj och Japanomani till den 15 maj. Den 10 juni öppnas en utställning av den amerikanska konstnären Alice Neel och 28 oktober en utställning av Amedeo Modigliani. Museets besökarprognos för 2016 är 350 000 personer av vilka drygt 178 000 redan hade besökt museet den 26 april.