För medier


Ateneums bildbank för medier:
 press.ateneum.fi. Fråga användarnamn och lösenord från Ateneums kommunikation.

Pressmeddelanden: Gå till sidan

Pressvisningar: Gå till Ateneums nyhetsrummet på STT Infos sidor

Mediernas kontaktpersoner:
Informatör Anna Kari, tel. +358 40 717 8185
Kommunikationschef Johanna Eiramo, tel. +358 400 995 699
Email förnamn.efternamn@ateneum.fi

Bilder som avsedda för annat än journalistiskt bruk bör alltid beställas från Finlands Nationalgalleriets bildtjänst.

Ladda ner Ateneums introduktionstext (pdf):
På svenska
På finska
På engelska

Bild: Finlands Nationalgalleri / Pirje Mykkänen