Direktiv för ett tryggt museibesök

 

Vi vill göra ditt museibesök så angenämt och tryggt som möjligt. Vi har dessutom utarbetat några direktiv som vi hoppas att alla våra besökare följer. Välkommen och upplev konst inom trygga ramar!

Kom till museet endast om du är frisk – konsten väntar nog

Du är välkommen till Ateneum om du känner dig frisk. Om du är sjuk bör du stanna hemma tills du är mår bra. Ta vid behov kontakt med hälsovården.

Vänligen beakta dessa direktiv när du kommer till museet
 • Ta plats och ge andra plats när du rör dig i Ateneum, köar för biljetter eller använder andra tjänster. Vi håller oss också på tryggt avstånd från dig.
 • Du kan köpa biljett på förhand på webben på adressen Museoshop.fi. På museet räcker det om du visar upp kvittots QR-kod.
 • Om du köper biljett i museet, vänligen använd betalkort eller blippbetalning. Betalning med kontanter bör undvikas.
 • Bemannad garderob finns bakom huvudtrappan. Alternativt kan jackor och väskor kan lämnas i förvaringsskåpen som finns i biljetthallen och i garderoben intill toaletterna. Skåp finns av två storlekar: 24 x 65 x 50 cm och 24 x 33 x 50 cm. Garderoben och skåpen är kostnadsfria.
 • Vänligen följ museets anvisningar. Vi önskar att besökarna går genom utställningarna i den riktning som anges.
 • Vi rekommenderar att du använder ansiktsmask. Separat förpackade engångsmasker kan köpas för 1 € i biljettkassan.
Kom ihåg att iaktta god handhygien
 • Vänligen iaktta god handhygien. Kom till museet med rena händer, och tvätta dem vid behov med desinfektionsmedel.
 • Hosta eller nys i armvinkeln.
 • Rör inte vid konstföremålen.
 • Undvik att vidröra ytor.

Vi har fäst särskild uppmärksamhet vid personalens handhygien. Personalen använder ansiktsmask eller visir i situationer då tryggt avstånd inte kan hållas.

Rent och snyggt

Vi fäster speciell vikt vid hygien och renlighet i alla utrymmen. Alla element man ska vidröra är borttagna från utställningarna. Ateneum följer statsrådets officiella rekommendationer.

Evenemang, guidningar, utställningsintron och konstverkstäder

Vi vinnlägger oss om god hygien och att publiken kan känna sig trygg under alla våra evenemang. Högsta antal närvarande vid evenemangen är följande:

 • Föreläsningar i Ateneumsalen 60 personer
 • Evenemang i Ateneum Bistro 60 personer
 • Allmänna och beställda guidningar 10 personer
 • Öppna utställningsintron 60 personer
 • Beställda utställningsintron 20 personer
 • Lördagsverkstäder 12 personer
 • Avgiftsbelagda verkstäder 10 personer
 • Tilläggsuppgifter gällande besök från skolor

Ingen förhandsanmälan till föreläsningar eller guidningar. Biljetter till klubbar och verkstäder kan köpas på förhand på adressen Museoshop.fi.

Läs mera om våra allmänna guidningar
Läs mera om beställda guidningar
Gå till evenemangskalendern

 

Uppdaterat 24.9.2020. Ändringar är möjliga.

Foto: Finlands Nationalgalleri / Jenni Nurminen