Ateneums utställning Den moderna kvinnan till Japan

Utställningen Den moderna kvinnan producerad av Ateneum visas på National Museum of Western Art i Tokyo, Japan, 17.6–23.9.2019. Utställningen hedrar de hundraåriga diplomatiska förbindelserna mellan Japan och Finland. Förutom verk av Helene Schjerfbeck, Ellen Thesleff, Sigrid Schauman och Elga Sesemann visas även verk av Maria Wiik, Sigrid af Forselles och Hilda Flodin.

I Finland kunde en kvinna göra karriär som konstnär redan i början av 1900-talet

Den moderna kvinnan presenterar sju finländska konstnärer från början av 1900-talet med verk från Ateneums samlingar: Maria Wiik (1853–1928), Sigrid af Forselles (1860–1935), Helene Schjerfbeck (1862–1946), Ellen Thesleff (1869–1954), Sigrid Schauman (1877–1979), Hilda Flodin (1877–1958) och Elga Sesemann (1922–2007). I utställningen som omfattar över 80 verk ingår såväl målningar, skulpturer, grafik som skissböcker.

Utställningen i Japan avviker från turnéns tidigare genom att den har utökats med arbeten av Maria Wiik, Sigrid af Forselles och Hilda Flodin. Maria Wiik och Helene Schjerfbeck var vänner och konstnärskollegor livet ut. Skulptörerna af Forselles och Flodin var Auguste Rodins elever och banbrytare inom sin genre i Finland och i Norden. Sigrid af Forselles arbetade rentav som Rodins assistent när denne gjorde skulpturen Borgarna i Calais.

Utställningen fokuserar på den moderna kvinnans ställning under epokens samhälleliga, politiska och kulturella reformer. Dessa konstnärer hade en banbrytande roll inom den finländska konsten kring sekelskiftet 1900 och under seklets första decennier. Utställningens konstnärer var ovanligt internationella, de reste allena utan manligt sällskap, vilket var mycket exceptionellt. De arbetade alla fram till sin död.

Utställningens kuratorer är finska och japanska konsthistoriker

”Samarbetet med National Museum of Western Art har verkligen varit givande. Vi tror att utställningen ska öppna nya infallsvinklar på både den finländska konsten och det finländska samhället. Utställningen lyfter fram strävan efter jämlikhet mellan könen också på konstens område”, berättar Ateneums museichef Marja Sakari.

”Jag är glad över att vi kan presentera utställningen Den moderna kvinnan för att fira Japans och Finlands 100-åriga vänskap. Jag tror att de japanska kvinnorna kan identifiera sig med utställningens samhälleliga teman också i dag”, säger National Museum of Western Arts chef Akiko Mabuchi.

Utställningens kuratorer är intendent Anna-Maria von Bonsdorff och specialforskare Anu Utriainen från Ateneum samt Curator of Research and Future Planning Azu Kubota från National Museum of Western Arts.

Utställningen Den moderna kvinnan har tidigare visats på Scandinavia House i New York, Millesgården i Stockholm och på Uleåborgs konstmuseum. I utställningen Urbana möten som visas på Konstmuseet Ateneum fram till den 20 januari 2019 ingår verk av Helene Schjerfbeck, Ellen Thesleff, Sigrid Schauman och Elga Sesemann som ingick i utställningen i början av turnén.

Ateneums exportutställningar kan också ses i Finland, Storbritannien och Estland år 2019

Utställningen Bröderna von Wright som visades på Ateneum vintern 2017–2018 gick vidare till Kuopio konstmuseum och visas på Tikanojas konsthem i Vasa fram till den 3 februari 2019. Under tiden 23.3–19.5.2019 visas Bröderna von Wright på Tammerfors konstmuseum. Dessutom visas Helene Schjerfbecks utställning på Royal Academy of Arts i London 20.7–27.10.2019. Utställningen är den första täckande översikten över konstnärens produktion som visas Storbritannien.

I Tallinn öppnas i slutet av året, den 6 december 2019, utställningen Creating the Self: Emancipating Women in Estonian and Finnish Art, det första stora samarbetsprojektet mellan Ateneum och konstmuseet Kumu. Den banbrytande utställningen presenterar finländska och estniska kvinnliga konstnärers arbete och de sociala reformer som inverkade på kvinnornas möjligheter att skapa en karriär som yrkesmässiga konstnärer.

Bild:
Ellen Thesleff: Italienskt landskap (odaterad). Finlands Nationalgalleri/Konstmuseet Ateneum, samling Kaunisto. Bild: Finlands Nationalgalleri/Kirsi Halkola.