Bröderna von Wrights storutställning öppnas på Ateneum

 

På Konstmuseet Ateneum visas 27.10.2017–25.2.2018 utställningen Bröderna von Wright. Konstnärsbröderna Magnus, Wilhelm och Ferdinand von Wright är kända för sina mångsidiga porträtt, landskap och fågelmålningar samt för sina vetenskapliga djur- och växtillustrationer. Den färgrika storutställningen kompletteras med nya verk av Sanna Kannisto och Jussi Heikkilä. Utställningen ingår i programmet för det självständiga Finlands 100-årsjubileum.

De vetenskapligt noggranna verken avspeglar en kärlek till naturen

Bröderna von Wright växte upp på herrgården Hovi i Haminanlaks nära Kuopio. Deras intresse för naturen fick sin början genom faderns, major Henrik Magnus von Wrights jaktintresse. Bröderna blev skickliga jägare och började dokumentera de fåglar de hade jagat. Genom att bröderna iakttog och avbildade fåglar under en lång tid lärde de sig mycket om naturen. Utmärkande för deras verk är den detaljerade, vetenskapliga precisionen. Samtidigt förmedlar deras konst en speciell kärlek till naturen. Verken återspeglar sin samtids, 1800-talets, skönhetsvärden.

Den äldste av bröderna, Magnus (1805–1868), främst känd för sina landskapsmålningar, var en på sin tid inflytelserik kulturperson i Helsingfors. Han verkade bland annat som lärare i Helsingfors universitets ritsal och som sakkunnig i Finska Konstföreningen. Wilhelm (1810–1887) verkade huvudsakligen i Stockholm och på ön Orust på Sveriges västkust. Han arbetade som vetenskaplig illustratör för Kungliga vetenskapsakademien i Sverige. Mest känd är den yngste brodern Ferdinand (1822–1906) som hörde till de första finländska bildkonstnärerna som livnärde sig på sin konst. Ferdinand, vars karriär blev längre än brödernas, blev senare en av de unga konstnärerna hedrad gammal mästare.

Utställningen lockar till tystnad och funderingar kring vad naturen lär oss

”Utställningshelheten har många beröringspunkter med vår tid. De teman bröderna von Wright behandlar i sin konst är aktuella också i dag när människans och naturens inbördes jämvikt samt jordens bärkraft är av avgörande betydelse för vår framtid”, säger museichef Susanna Pettersson.

Utställningen lyfter fram nya synvinklar och fokuserar på forskning kring brödernas konst-, kultur- och vetenskapshistoriska betydelse. Den omfattar drygt 300 verk ur Ateneums samlingar samt lån från finska och svenska offentliga och privata samlingar. Till utställningen lånar Naturhistoriska centralmuseet också ut fåglar som Magnus von Wright har konserverat. Utställningens chefskurator är amanuens Anne-Maria Pennonen. Från Ateneum går utställningen 2018 vidare till Kuopio konstmuseum och Tikanojas konsthem i Vasa.

Vid sidan av brödernas konst presenteras nya verk av fotokonstnär Sanna Kannisto (f. 1974) och konceptkonstnär Jussi Heikkilä (f. 1952). Kannisto gör sina naturmotiv till stilleben genom att hon för ut sin fotostudio i naturen. Hon ser sig själv som ett slags samlare som utökar sin samling med den ena arten efter den andra. Heikkilä tar i sina verk ställning till jordens tillstånd och framför allt till fåglarnas betydelse som indikatorer på miljöns tillstånd och havens belastning.

Utställningspublikationen presenterar ny forskning kring bröderna

I samband med utställningen ger Ateneum ut sin nya bok: Bröderna von Wright. Konst, vetenskap och liv, som ger en mångsidig bild av ny forskning kring bröderna. Bokens redaktörer är amanuens Anne-Maria Pennonen och specialforskare Erkki Anttonen, och den utkommer på svenska, finska och engelska. Bokens pris i Ateneums museibutik och näthandel är 45 euro.

Utställningen Bröderna von Wrights produktserie säljs också i Suomalainen Kirjakauppas affärer runtom i landet. I serien ingår bland annat anteckningsböcker, nyckelringar, glasögonfodral och tygkassar.

Plock ur utställningens rikliga kringprogram

Med museets inträdesbiljett eller museikort. Se alla evenemang: www.ateneum.fi > Evenemang

Lö 28.10 kl. 14 | ATTE VON WRIGHT: VON WRIGHTS SLÄKTHISTORIA
Ateneumsalen. Släkten von Wrights huvudman Atte von Wright berättar i sitt anförande om släktens olika skeden.

To 2.11 och to 30.11 kl. 17 | FÖRELÄSNINGAR OM BRÖDERNA VON WRIGHT
2.11 Kuratorföreläsning: amanuens Anne-Maria Pennonen, Ateneumsalen. På finska.
30.11 Sakkunnigföreläsning, specialforskare Erkki Anttonen: Bröderna von Wrights litografiska arbete, Ateneumsalen. På finska.

Ons 15.11 kl. 10–20 KONST ÅT OSS! DE UNGAS GRATISDAG
Under de ungas gratisdag arrangeras guidningar i bröderna von Wrights utställning av Tringa, Helsingfors ornitologiska förening. Vad kan man berätta om konstverkens fåglar och deras liv ur ett naturvetenskapligt och ornitologiskt perspektiv? Fritt inträde för personer under 25 år.

Fre 17.11 kl. 12–17 | CONTEMPORARY TAKES ON VON WRIGHT, SEMINARIUM
Ateneumsalen. I programmet ingår föreläsningar av experter som står bakom Bröderna von Wrights utställning och utställningsboken. Föreläsningarna tar upp ny forskning och nya synvinklar på konstnärsbrödernas konst. Talare är bl.a. Anne-Maria Pennonen, Allan Tiitta, Julia Donner och Kimmo Ohtonen.

To 7.12 kl 17 ESSÄ I FILMFORMAT OM BRÖDERNA VON WRIGHT
Ateneumsalen. Georg Grotenfelts Speglingar (2016) är en filmessä om målarbröderna von Wright. Brödernas livsöden återspeglas i intervjuer med huvudpersonerna, i naturbilder och herrgårdsmiljöer. Språk: svenska, textad till finska. Längd 60 min.

Tilläggsuppgifter: Informatör Anna Kari, tfn 040 717 8185, anna.kari at ateneum.fi

Öppettider: Ti, fre kl. 10–18 | Ons, to kl. 10–20 | Lö, sö 10–17 | Må stängt
Inträdesavgifter: Normal inträdesavgift 15 € | Nedsatt inträdesavgift 13 € | Under 18 år gratis| Med S-förmånskort 14 €

Ateneums huvudsponsorer är Helsingin Sanomat, HOK-Elanto och KPMG.
Samarbetspartner är Veikkaus.
Utställningen Bröderna von Wrights partner är Högholmens djurpark.
Konstmuseet Ateneum hör till Finlands Nationalgalleri tillsammans med Museet för nutidskonst Kiasma och Konstmuseet Sinebrychoff. www.nationalgalleriet.fi

Bild: Wilhelm von Wright: Lappuggla, odaterad (detalj). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum, saml. Beatrice Granberg. Bild: Finlands Nationalgalleri / Tero Suvilammi

Öppettider

ti, fre 10–18
ons, to 10–20
lö, sö 10–17
må stängt

Biljettförsäljningen upphör 30 minuter före museet stängs.

SÄRSKILDA TIDER

Inträdesavgifter

Normal avgift 15 €
Nedsatt avgift 13 €
Under 18 år gratis
Med S-Förmånskortet 14 €

Biljettförsäljningen upphör 30 minuter före museet stängs.

Nedsatta avgifter och betalning
Kontaktuppgifter

Kaivokatu 2, 00100 Helsinki 0294 500 401 ainfo@ateneum.fi

Tillgänglighet

Våra dörrar ska stå öppna för så många som möjligt.

Tillgänglighet
Fråga om beställda guidningar

mån-fre kl. 9-15 +358 294 500 500

Ateneum Butiken

Gläd dig själv eller en vän: du kan köpa museets publikationer, affischer, postkort, presentartiklar och annat trevligt i Ateneum Butiken på museets bottenvåning.
Butikens telefonnummer är 0294 500 434.

Ateneum Butiken på nätet
ATENEUM BISTRO

Ateneum Bistro bjuder på klassiska finska bistrorätter med en modern twist. Lunch från tisdag till fredag kl. 11–14. Kaféet har dessutom ett kafésortiment.

Läs mer om Ateneum Bistro