Ateneums riksomfattande program för år 2017 firar hundra år av självständighet

Konstmuseet Ateneums program för år 2017 firar Finlands hundraåriga självständighet och tar en titt på olika skeden i landets konsthistoria. Efter att utställningen med verk av Amedeo Modigliani avslutas 5 februari 2017 är det finländsk konst som finns i blickfånget. I februari öppnas utställningar med namn som grafikern Tuulikki Pietilä och konstsamlaren Tuomo Seppo, vars samlingsdonation till Ateneum presenteras i utställningen Ljus förändrar allt.

I maj öppnas Alvar Aalto-utställningen och lyfter fram nya synvinklar på Finlands mest kända arkitekts och formgivares produktion. Från och med oktober ligger fokus på bröderna von Wrights konst-, kultur- och vetenskapshistoriska gärning. Dessutom sprider två projekt konst ur Ateneums samlingar till konstmuseer landet runt för att markera Finland 100-jubileet.

Utställningar på Konstmuseet Ateneum

Amedeo Modigliani 28.10.2016–5.2.2017
Italienaren Amedeo Modigliani (1884–1920) är framför allt känd för sina sensuella kvinnoporträtt som har influerat såväl bildkonsten som modevärlden. Konstnären stod på tröskeln till berömmelse när han dog endast 35 år gammal, och han hör numera till den moderna konstens mest intressanta konstnärer. Till konstnärens bohemiska närkrets i Paris hörde bl.a. Pablo Picasso och Anna Ahmatova. Den retrospektiva Modiglianiutställningen är den största som hittills visats i Norden.

Ljus förändrar allt – Tuomo Seppos samling 28.2–16.4.2017
Kajanabon Tuomo Seppo (f. 1937), lektor i franska och engelska, har ägnat hela sitt liv åt att samla finländsk konst. Han har beslutat att donera sin samling på närmare 2 000 verk till Ateneum. Ina Colliander, Reino Hietanen, Pentti Kaskipuro, Tapani Raittila, Nina Terno och Ellen Thesleff utgör stommen i samlingen. Tuomo Seppos känsliga och personliga samling ger en unik inblick i den finländska 1900-talskonstens historia.

Tuulikki Pietilä 28.2–9.4.2017
Tuulikki Pietilä (1917–2009) hör till de ledande finländska grafikerna efter andra världskriget. Utställningen presenterar ett tvärsnitt av en experimentlysten och tekniskt mångsidig konstnärs omfattande produktion för att markera att hon i år skulle ha fyllt 100 år. I den Pietiläsamling som Ateneum fått motta som testamentsdonation finns nästan alla hennes arbeten.

Alvar Aalto – konsten och den moderna formen 12.5–24.9.2017
Den här retrospektiva utställningen har visats i ett flertal länder men för fram nya synvinklar på Finlands internationellt mest kända arkitekts och formgivares produktion. Utställningen har producerats i samarbete mellan Vitra Design Museum och Alvar Aalto-museet. I Ateneum utvidgas utställningen till att omfatta också verk av Aaltos närmaste konstnärsvänner, Jean Arp, Alexander Calder, Fernand Léger och László Moholy-Nagy.

Bröderna von Wright 27.10.2017–25.2.2018
Konstnärsbröderna Magnus, Wilhelm och Ferdinand von Wright levde i storfurstendömet Finland och är kända som mångsidiga skapare av landskap, stilleben, naturstudier och vetenskapliga illustrationer. I en utställning som lyfter fram nya aspekter på brödratrions gärning fördjupar vi oss i deras betydelse för konst-, kultur- och vetenskapshistoria. Utställningen går i dialog med nutidskonst genom Sanna Kannisto och Jussi Heikkilä.

Dessutom visas också: Historier inom finsk konst
Den förnyade samlingsutställningen visar Finlands mest älskade klassiker i nytt ljus. Utställningen lyfter fram nya verk och paralleller och skapar på samma gång kopplingar till såväl finländsk som världshistoria. I arkivsalen finns brev, skissböcker, postkort och fotografier som gör konstnärernas vardag levande. Den täta salongshängningen för tankarna hundra år tillbaka i byggnadens historia. Nu ingår även modern konst från 1950-70-talen i utställningen!

Utställningsturnéer för att markera Finland 100

Klassiker på turné 2017
Ateneums mest älskade klassiker– Helene Schjerfbecks Konvalescenten (1888) och Eero Järnefelt Trälar under penningen / Sved (1893) – firar jubileumsåret Finland 100 med en turné till tio finländska konstmuseer. Från och med februari 2017 visas Konvalescenten i Mariehamn, Tammerfors, Karleby, Kemi och Enare medan Sved kan ses i Åbo, Tavastehus, Villmanstrand, Joensuu och Jyväskylä, i nämnd ordning. Verken visas i vart och ett av museerna i ungefär en månads tid.

Historier inom finsk konst – Ateneums turnerande samling
Till Finland 100-jubilumsprojekten hör också en turnéversion av samlingsutställningen Historier inom finsk konst. Turnéutställningen ses på konstmuseerna i Rovaniemi, Kuopio och Uleåborg. Bland konstnärerna vars verk visas finns Wäinö Aaltonen, Fanny Churberg, Albert Edelfelt, Akseli Gallen-Kallela, Eero Järnefelt, Essi Renvall, Tyko Sallinen och Ellen Thesleff. Den turnerande utställningen byggs upp enligt de teman som tas upp i utställningen Historier inom finsk konst som visas på Ateneum. Utställningen öppnas i Rovaniemi konstmuseum 6 januari, i Uleåborgs konstmuseum 13 maj och i Kuopio konstmuseum 6 oktober.

Evenemang och publikarbete

Evenemang – till exempel verkstäder, föreläsningar, guidningar och klubbar – är en oskiljaktig del av Ateneums program. Utställningarna kompletteras av seminarier och temadagar som går djupare in på ämnet. I publikarbetet samarbetar vi tätt bland annat med skolor. Vi producerar webbmaterial om konst som inspirerar till egna tolkningar för bruk i såväl skolor som andra grupper. Under år 2017 bjuder vi också på nya aktivitetsbaserade Ateneums Konstportfölj: stora bilder av verk i museets samlingar som kan utnyttjas med olika grupper.

Öppettider Ti, fre kl. 10–18 | Ons, to kl. 10–20 | Lö, sö kl. 10–17 | Må stängt

Inträdesavgifter
Fram till 27.10.2016:
Normalt inträde 13 € | Rabatterat inträde 11 € | Under 18 år gratis | Med S-Förmånskortet 12 €
Från och med 28.10.2016: Normalt inträde 15 € | Rabatterat inträde 13 € | Under 18 år gratis | Med S-Förmånskortet 14 €