Ateneums färgrika och omfattande samlingsutställning berättar Historier inom finsk konst

Konstmuseet Ateneum öppnar en ny samlingsutställning, Historier inom finsk konst, i museets andra våning den 18 mars 2016. Utställningen presenterar vårt lands mest älskade klassiker i ett nytt ljus. Utställningen är en fest för Ateneums samlingar: den drar nya paralleller och lyfter fram verk som inte har visats på länge. Museets digra arkivmaterial får också en central plats. Samtidigt dras paralleller mellan den finska konstens historia, den internationella utvecklingen och olika företeelser i samhället.

I huvudsalen möts till exempel Eero Järnefelts Sved (1893) och Edvard Munchs Badande män (1907–08) samt mästerverk som länge varit onåbara för publiken såsom Anders Zorns Badande flickor ute (1890) och Ilja Repins Porträtt av Natalia Nordmann (1900). I en del av salarna har man tillämpat samma täta salongshängning som var aktuell i Ateneum för över 100 år sedan.

Den del som nu öppnas berättar om den finska konstens utveckling från 1809 fram till 1940-talet med totalt 322 verk. Salarna som täcker 1950- och 1960-talet öppnas på hösten 2016.

I utställningens arbetsgrupp medverkade museichef Susanna Pettersson, intendent Timo Huusko, amanuens Anu Utriainen, specialforskare Erkki Anttonen, arkiv- och bibliotekschef Hanna-Leena Paloposki och chefen för samlingsförvaltningen Riitta Ojanperä. Holländaren Marcel Schmalgemeijer svarar för den fascinerande utställningsarkitekturen medan rumsgrafiken är gjord av Mariëlle Tolenaar.

En multimediepresentation av Schjerfbecks verk på papper ingår i utställningen

Som en permanent del av utställningen visas en multimediepresentation av Helene Schjerfbecks verk på papper producerad med Dai Nippon Printing Co Ltd (DNP)’s digitala presentationsteknik. Akvarellerna, teckningarna och grafikbladen ingår i Ateneums samlingar, men de är ljuskänsliga och kan därför endast sällan visas på utställningar. Den interaktiva presentationen har planerats och utvecklats i DNP Museum Lab i samarbete med Konstmuseet Ateneum/Nationalgalleriet.

Ny samlingsbok med noveller av efterfrågade författare och artiklar av sakkunniga skribenter

I anslutning till utställningen publiceras boken Historier inom finsk konst där 16 sakkunniga skribenters artiklar leder in läsarna på utställningens teman. I boken publiceras dessutom fem noveller baserade på samlingarna skrivna av Riikka Ala-Harja, Juha Itkonen, Heidi Köngäs, Sirpa Kähkönen och Matti Rönkä. Boken ges ut på svenska, finska och engelska av Ateneum/Nationalgalleriet och förlaget Hatje&Cantz.

Ett nytt urval temaguidningar för skolor

Museet har förberett sex olika temaguidningar för skolor. Guidningarna inklusive arbetsuppgifter följer både utställningens olika teman och grundutbildningens nya läroplan. Tilläggsmaterial med bilder av konstverk samt förslag till diskussioner och uppgifter i anslutning till guidningarna finns på museets webbplats. Priset för en skolguidning är 70 euro. Guidningarna kan beställas också av andra grupper.