Ateneum söker verk till Bröderna von Wright-utställning

Konstmuseet Ateneum förbereder en utställning kring konstnärsbröderna Magnus, Wilhelm och Ferdinand von Wright. Bröderna har blivit kända som mångsidiga skapare av landskap, stilleben, natursubjekt och vetenskapliga illustrationer. Den kommande utställningen fokuserar på brödernas konst-, kultur- och vetenskapshistoriska betydelse.

Utställningen på Konstmuseet Ateneum öppnas under senare halvan av år 2017. Nu kartlägger museet von Wright-verk i privat ägo och hoppas att ägare till verk av någon av bröderna tar kontakt. Ateneum är även intresserad av kopior av Ferdinand von Wrights Stridande tjädertuppar.

Kontaktpersoner på museet är amanuens Anne-Maria Pennonen och specialforskare Erkki Anttonen. Kontakterna sköts via Nationalgalleriets växel 0294 500 200 (vardagar kl. 8–16.15).