Yrjö Ollila: Läxförhör, 1923

Yrjö Ollila: Läxförhör, 1923. Konstmuseet Ateneum, saml. Hoving. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen

Yrjö Ollila: Läxförhör, 1923. Konstmuseet Ateneum, saml. Hoving. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen