The Magic North – Myths and Artistic Imagination

Tarujen kansat - Myytit ja taiteellinen mielikuvitus. Kuva: Kansallisgalleria / Hannu Aaltonen

The Magic North – Myths and Artistic Imagination. Photo: Finnish National Gallery / Hannu Aaltonen